Mmmm..... cookies...

24. marts 2020

Afdelingsmøder i alle afdelinger er aflyst

Organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab har besluttet at aflyse alle planlagte afdelingsmøder på grund af corona-virus/COVID-19. De udskydes foreløbig til ugerne i slutningen af maj/starten af juni.

Beboerne i de enkelte afdelinger vil senere få besked om ny dato for afdelingsmødet.

BL har sammen med boligministeren opfordret til, at alle afdelingsmøder i boligorganisationerne aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til nye. 

Repræsentantskabsmødet er ligeledes aflyst og afventer ny dato, der foreløbig forventes at være i slutningen af juni.

Du kan læse, hvad det betyder for afdelingernes godkendelse og indberetning af regnskaber her.