Mmmm..... cookies...

27. april 2020

Afdelingsmøder er udskudt til efteråret

Organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab har besluttet at udskyde forårets afdelingsmøder til september. Det sker på grund af situationen med corona-virus.

I første omgang var håbet, at møderne kunne gennemføres i slutningen af maj/starten af juni. Det er dog endnu usikkert, om det kan lade sig gøre. Derfor udskydes møderne nu til efteråret. Nye datoer vil blive meldt ud senere.

 De medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der er på valg, fortsætter, indtil det er muligt at gennemføre afdelingsmøder og holde valg.

Repræsentantskabsmødet i Brøndby Boligselskab er også udskudt til efteråret. De medlemmer af organisationsbestyrelsen, der er på valg, fortsætter, indtil repræsentantskabsmødet er afholdt. Ny dato vil blive meldt ud senere.

BL har sammen med boligministeren opfordret til, at alle afdelingsmøder i boligorganisationerne aflyses, og at der indtil videre ikke indkaldes til nye.

Du kan læse, hvad det betyder for afdelingernes godkendelse og indberetning af regnskaber her.