Mmmm..... cookies...

14. august 2020

Aflysning af afdelingsmøder

Organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab har besluttet at aflyse alle afdelingsmøderne i september på grund af corona.

Det sker for at undgå situationer, der kan udgøre en risiko for beboernes helbred, men det sker også for at undgå at skulle afvise mødedeltagere på grund af forsamlingsforbud/pladsmangel.

Afdelingsbudgetterne for 2021 godkendes af organisationsbestyrelsen, der i henhold til Boligministeriets regler kan godkende budgetforslag med en huslejestigning på højst 2%. Ingen af Brøndby Boligselskabs afdelinger er sat til at stige mere end 2% i husleje. Alle budgetter indstilles derfor til godkendelse på førstkommende møde i organisationsbestyrelsen. Alle beboere får derefter udleveret budgettet til orientering.

Budgetgodkendelse sker i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 361 af d. 4. april 2020.

Organisationsbestyrelsen valgte i første omgang at udskyde forårets afdelingsmøder til september. Beboerdemokratiet er vigtigt for Brøndby Boligselskab, og håbet var, at det ville være muligt at gennemføre møderne på forsvarlig vis dette efterår. Vurderingen er nu, at det er bedst at aflyse.

Forhåbentlig kan beboerdemokratiet atter folde sig helt ud til foråret, når det gælder afdelingsmøderne for 2021.