Mmmm..... cookies...

22. oktober 2019

Brøndby Boligselskab fejrer 75 års jubilæum

For 75 år siden så den første afdeling i Brøndby Boligselskab dagens lys. Boligselskabets ældste afdeling, Kirkebjerg-bebyggelsen i Brøndbyvester, markerer jubilæet med en beboerdag på lørdag, den 26. oktober 2019.

Fredag den 18. oktober fejrede hele Brøndby Boligselskab den runde dag med en fest for beboervalgte, medarbejdere og andre inviterede i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion.

Fest i tre tider

Formanden for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab, Michael Buch Barnes, pointerede i sin tale ved festen, at boligselskabet fejres i tre tider: Fortiden, nutiden og fremtiden.

”Det Brøndby Boligselskab, vi kender i dag, bygger på mange personers ideer, initiativer, indsats, kampe, bekymringer og ikke mindst glæder ved at se Brøndby Boligselskab vokse frem,” sagde han.

En af de personer er Aksel Borresen, der i mange år var formand for organisationsbestyrelsen og stadig bor i afdeling Brokær. Ved jubilæumsfesten fik han en særlig tak for sin indsats.

Fokus for fremtiden

I sin tale fremhævede Michael Buch Barnes, at Brøndby Boligselskab følger med tiden og har fokus på blandt andet klima. Boligselskabet har etableret lokal afledning af regnvand i Kirkebjerg, og snart skal beboerne i alle afdelinger sortere deres affald i flere fraktioner.

Fremtiden byder på et større fokus på boliger til seniorer og ældre. Michael Buch Barnes tror også, at fokus vil flytte sig i den daglige drift. 

”Fra at hovedopgaven er af teknisk art, forudser jeg, at den i fremtiden bliver af mere boligsocial karakter.”

Godt at bo i Brøndby

Aksel Borresen kvitterede for æren, da han holdt tale.

”Jeg kunne holde foredrag i timevis,” sagde han, men han nøjedes med at fortælle en enkelt anekdote og sluttede af med at konstatere, at ”det skal være godt at bo i Brøndby.”

Forretningsfører Kenn E. Hansen nævnte i sin tale Brøndby Boligselskabs engagement i lokalområdet.

”Alt, hvad man overhovedet kan være med i, det er man med i.”

Fakta:

- Brøndby Boligselskab har ni afdelinger med godt 3000 lejemål i alt.
- To af afdelingerne består af ældrevenlige boliger.
- Kirkebjerg (afdeling 601) i Brøndbyvester er den ældste afdeling, mens de     ældrevenlige boliger i Rolands Have er den nyeste fra 2015.
- Derudover har boligselskabet afdelinger i Brøndby Strand, Brøndby Nord og ved     Nygårds Plads.