Mmmm..... cookies...

29. oktober 2019

Kirkebjerg-beboere til jubilæumsfest

Afdeling 601 Kirkebjergs jubilæum blev fejret med en fest på Brøndbyvester Skole.

Beboerne i Brøndby Boligselskabs afdeling 601 Kirkebjerg fejrede lørdag den 26. oktober 75 års jubilæum. Afdelingen er det første almennyttige boligbyggeri i Brøndby Kommune, og Kirkebjerg var selskabets første boligafdeling. 

”Da I byggede de nye boliger, satte I nye standarder for, hvad almindelige borgere kunne få adgang til,” sagde Brøndbys borgmester Kent Max Magelund, der var med til fejringen.

Borgmesteren hæftede sig i sin tale ved kvarterets helt særlige karakter og gav udtryk for, at han elsker de røde murstensbygninger.

Byggeriet af Kirkebjerg, der var det første etagebyggeri i kommunen, gik i gang i oktober 1944, da Brøndbyernes Sogneråd havde købt jorden af Kirkebjerggård. Afdelingen blev bygget i fire etaper frem til 1955. Den består af 452 lejemål, hvoraf 72 er rækkehuse, samt forretninger omkring torvet og Kirkebjergsalen.

”Fra 1955 til nu har afdelingen gennemgået mangt og meget i forbindelse med renovering og udvikling, men det stopper selvfølgelig ikke, fordi alderen 75 år er nået,” sagde afdelingsformand Eva Leander Mikkelsen i sin tale.

Formanden for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab, Michael Buch Barnes, takkede afdelingsbestyrelsen i Kirkebjerg for det store engagement og gode samarbejde – blandt andet i forbindelse med etableringen af anlægget til lokal afledning af regnvand, der blev indviet sidste sommer.

Foruden hurra-råb og taler bød dagen på standup med Povl Erik Carstensen, der er kendt som Aage fra ”John & Aage”, lotteri, buffet og ballondyr til børnene. Kjærs Danseorkester stod for musikken. En række forretningsdrivende havde bidraget med sponsorgaver til festen, der blev holdt på Brøndbyvester Skole.