Mmmm..... cookies...

1. april 2022

Ny kredsformand i BL er fra Brøndby Boligselskab

Michael Buch-Barnes, formand for Brøndby Boligselskab, blev den 29. marts 2022 valgt som ny formand for BL’s 9. kreds. Han afløser Iris Gausbo fra Boligforeningen 3B, der ikke genopstillede til formandsposten. Hun fortsætter dog som kredsrepræsentant.

Michael Buch-Barnes har været næstformand i kredsen siden 2020. Karin Sinkbæk Sørensen, Boligselskabet AKB, Rødovre, blev valgt som ny næstformand.

Du kan se alle de valgte her.