Mmmm..... cookies...

26. november 2019

Nye affaldssystemer på vej

Brøndby Boligselskab indfører snart en ny måde at sortere affald på.


Det sker efter krav fra Brøndby Kommune. For fremtiden skal der sorteres i glas, pap,
plastik, metal, madaffald og restaffald.


Det kræver nye affaldssystemer, der i denne tid er ved at bliver installeret i alle
afdelinger. Det sættere sit præg på hverdagen i flere afdelinger, hvor affaldsbeholderne skal graves ned, og Brøndby Boligselskab undskylder for de gener, det må give.


Beboerne i de enkelte afdelinger får senere nærmere vejledning og information om, hvornår den nye sortering træder i kraft. 
Den information bliver delt rundt i postkasserne.


Når den nye ordning træder i kraft, vil affaldsskakterne blive plomberet, så det ikke længere er muligt at benytte dem.