Mmmm..... cookies...

8. januar 2020

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Et billede af en ejendom i Brøndby Boligselskabs afdeling 601 Kirkebjerg er blevet delt flere hundrede gange på Facebook. Billedet forestiller en bolig i afdelingen, der er blevet beklædt med bannere, hvorpå Brøndby Boligselskab beskyldes for ikke at gøre noget ved, at der er skimmelsvamp i boligen.

Brøndby Boligselskab har efter beboernes henvendelse om skimmelsvamp foretaget afhjælpning af skimmelen for cirka 300.000 kroner. Og de rapporter, der nu foreligger, viser ikke forekomst af skimmelsvamp, der nødvendiggør yderligere tiltag.

Beboerne er imidlertid ikke tilfredse med resultatet. Derfor har vi sammen med beboernes og boligselskabets advokater den 23. oktober 2019 aftalt en uvildig undersøgelse, som også bekostes af boligselskabet. Undersøgelsen gennemføres af en skønsmand foreslået af voldgiftsnævnet. Vi afventer p.t. resultatet af skønsmandens rapport. Den foreligger om ca. 4 uger.

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Lisbeth Rasmussen 30 84 58 59