Mmmm..... cookies...

Fleksibel udlejning

Brøndby Boligselskab har i samarbejde med Brøndby Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning af 65 % af boligorganisationens boliger. 

De fleksible udlejningsregler gælder fra 1. december 2015 og løber i 4 år, dog med mulighed for drøftelse/ændring ved det årlige styringsdialogmøde. 

Alle boligsøgende står på samme venteliste. Ledige boliger udlejes efter nedennævnte kriterier i prioriteret rækkefølge. Er der flere med samme prioritet, udlejes boligen til den boligsøgende, der har størst anciennitet. 
Interne i afdelingen og organisationen har altid førsteret. 

1. Uddannelse 
Personer under uddannelse 
* Dokumentation fra uddannelsesstedet, hvor det fremgår man fortsat er under uddannelse. 

2. Skilsmisseramte/separerede eller ved samlivsophør uden hjemmeboende børn, der de seneste 2 år har boet sammen i Brøndby Boligselskab. 
Fortrinsretten gives i henhold til dokumenteret ophør af ovenstående i op til 12 måneder 

3. I job 
Personer/familier i fast arbejde 
* Der skal fremvise ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Du skal have haft job i minimum 3 måneder, før vi kan tilbyde dig en bolig. 
* Er du selvstændig, skal du fremvise det sidst afsluttede årsregnskab. 

4. Familier 
Personer/familier hvoraf mindst en i hustanden er fyldt 60 år, som fraflytter parcelhus eller større bolig I Brøndby Kommune. 
Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller pensionist.