Mmmm..... cookies...

Fleksible kriterier

Brøndby Boligselskab har indgået aftale med Brøndby Kommune om fleksibel udlejning.

Alle boliger udlejes som udgangspunkt efter ventelisten idet denne aftale om fleksibel udlejning i medfør af almenboliglovens § 60 dog giver fortrinsret for visse boligsøgende, der opfylder de nedenfor angivne kriterier. Endvidere aftales udvidet kommunal anvisning i en afdeling.

Kommunal anvisning
Den kommunale anvisningsret er aftalt som følger:

Afd. 607 Hallingparken: 100 %

Øvrige afdelinger: 25 %

Fleksibel udlejning af familieboliger
Aftalen omfatter 75% af de ledige boliger i Afd. 604 Brøndby Nord, Afd. 605 Ulsøparken, Afd. 606 Hallingparken og afd. 608 Dyringparken og 55% i de øvrige. De kriterier, der kan give fortrinsret på ventelisten, er følgende:

1. Personer med fast arbejde min. 30 timer/uge (herunder selvstændige), SU-modtagere samt personer med løn under uddannelse.
"Fast arbejde" indebærer, at ansøgeren er ansat i tidsubegrænset stilling med de nævnte 30 timer/uge.

Ansættelse dokumenteres med ansættelseskontrakt og 3 måneders lønsedler ved tildelingen af bolig. SU-modtagere skal dokumentere SU-modtagelse og studieaktivitet ved tildelingen af bolig. Studieaktivitet dokumenteres ved fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning. Personer med løn under uddannelse skal fremlægge dokumentation i form af uddannelsesaftale.

Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår og forskudsopgørelse. Selvstændige skal på grundlag af deres indkomstforhold kunne sandsynliggøre, at de kan betale huslejen i den bolig, de tilbydes.

Kriteriet om fast arbejde, SU eller løn under uddannelse skal opfyldes af alle voksne medlemmer af husstanden over 18 år.

Såfremt der opstår tvivl om en ansøgers ansættelsesomfang, for eksempel på grund af forskudte arbejdstider eller lignende, kan Brøndby Boligselskab kontakte Brøndby Kommune med henblik på endelig godkendelse af den boligsøgendes overholdelse af kriteriet.

Andelen af ledige boliger, der fordeles til dette kriterium, er 65 %.

2. Seniorer over 65 år.
Andelen af ledige boliger, der fordeles ved dette kriterium, er 10 %.

Udlejningscyklus
Fordeling af boliger sker således i en cyklus på 20:

25% (5 ud af 20 boliger) til kommunal anvisning
20% (4 ud af 20 boliger) til almindelig venteliste
30% (6 ud af 20 boliger) efter fleksible kriterier (Arbejde eller under uddannelse)
15% (3 ud af 20 boliger) efter fleksible kriterier (Samlivsophør)
10% (2 ud af 20 boliger) efter fleksible kriterier (Seniorer over 65)

Oprykningsventeliste
Tildeling af boliger efter denne aftale respekterer intern oprykning. Intern oprykning i egen afdeling går således forud for oprykning mellem afdelinger, ekstern venteliste og fleksibel udlejning.

Intern oprykning mellem afdelingerne går forud for ekstern venteliste og fleksibel udlejning. Dog skal kriterierne for fleksibel udlejning være opfyldt af den boligsøgende og dennes husstand.

Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2020 og løber i udgangspunktet til 31. december 2023.