Mmmm..... cookies...

Vagtordning

Brøndby Boligselskab vil pr. 1. september 2013 gerne være med til, at kunne give dig en sikkerhed i forbindelse med, at uheldet er ude. Af og til kan du jo være så uheldig, at du har behov for hjælp udenfor normal arbejdstid.

For at forbedre servicen overfor dig, så du kan få hurtig hjælp i nødsituationer, har vi oprettet en vagtordning.

Typiske situationer hvor du kan have behov for akut hjælp:

  • I forbindelse med et indbrud, hvor en dørkarm eller ruden i et vindue er smadret.
  • Et utæt vandrør
  • Svigtende varme i hele ejendommen
  • Stormskader
  • Oversvømmelse i kældre efter alvorlige skybrud.

Hvis strømmen går, skal du først checke, at det ikke er dit relæ der er slået fra, f.eks. på grund af overbelastning. Undersøg derefter om dine naboer har strøm.
Hvis dette ikke er tilfældet, så prøv at se, om der er lys i andre bygninger i nabolaget. Det kunne jo være elforsyningen i hele området, der er gået. Hvis det kun er hos dig og relæet ikke er slået fra, så bør du ringe på vagttelefonen.

I tilfælde af brand skal du ringe på tlf. 112. Hvis du har behov for hjælp, når branden er slukket, skal du ringe på vagtnummeret, for at få yderligere hjælp.

Har du låst dig selv ude eller mistet nøglen, skal du ikke ringe til vagttelefonen , men derimod til en låsesmed på egen regning.

Hvad gør du når skaden er sket:

Ring til vagttelefonen på nummeret nedenfor. 

  • Oplys navn, adresse og telefonnummer. 
  • Beskriv hvad der er sket, og hvad du skal have hjælp til. 

Hvis du har haft indbrud, så husk at anmelde det til politiet. Selskabets forsikring betaler skader på bygningen, men skader på dit eget indbo, skal du anmelde til dit eget forsikringsselskab.

Vagttelefonen tlf.: 21 80 63 73 har åbent følgende tider:
Mandag-torsdag kl. 14:30-07:00
Fredag fra kl. 13:00
Weekender og helligdage hele døgnet.