Mmmm..... cookies...

Forbrugsopgørelsen

Her kan du få en mere detaljeret forklaring på Lejerbos forbrugsopgørelser:

På forbrugsopgørelserne er trykt en uddybende forklaring til opgørelsen - ofte på bagsiden af forbrugsopgørelsen. Har du yderligere spørgsmål, kan du naturligvis kontakte forbrugsafdelingen pr. mail forbrug@lejerbo.dk  

Regnskabsperiode
Den periode, som regnskabet dækker, står på forsiden. Hvis du er ind- eller fraflyttet i regnskabsperioden, vil den reelle periode du har haft lejemålet fremgå af selve beregningen. 

På forsiden kan du også danne dig et hurtigt overblik, om du skal have en tilbagebetaling eller en efterbetaling. 

Skal du have penge tilbage, vil beløbet blive fratrukket den først kommende måneds huslejeopkrævning, men hvis beløbet overstiger næste måneds husleje, bliver det overskydende beløb fratrukket den følgende måned. Skal du derimod betale ekstra, vil beløbet blive opkrævet sammen med den efterfølgende måneds husleje. 

Varmeregning for din bolig
Den samlede regning dækker over: 

Forbrug: De enheder du har brugt i varmeperioden 

En fast afgift pr. kvadratmeter pr. bolig. Den afregnes efter en fast fordelingsnøgle, som er ens for alle boliger i afdelingen. Afgiften dækker varmeudgifter, der ikke er afhængigt af dit forbrug f.eks. varmetab i rør og varmeanlæg. 

Hvis din bolig er beliggende enten i en gavl, under et tag eller over en uopvarmet kælder, har du fået reduktion af dit forbrug for udsat beliggenhed. Har din bolig målere af ældre model, er denne reduktion indbygget i måleren og vil ikke fremgå af varmeopgørelsen. 

Forbrug, der er brugt til at opvarme vand, opgøres efter det antal værelses-/haneandele, der er i din bolig. 

Udgiften til energikonsulenter (EMO/ELO) er en lovpligtig ydelse, som udføres af en ekstern varmekonsulent. Konsulenten overvåger blandt andet afdelingens varmeforbrug.

A conto-beløbet

Det a conto beløb, du betaler hver måned, er fastsat ud fra en gennemsnitlig kvadratmeterpris for den afdeling, du bor i. Er du indflyttet i boligen i en af vintermånederne, skal du regne med, at det indbetalte beløb ikke dækker udgiften af dit forbrug det første år, du bor i boligen.

Detaljer i din varmeregning
Målerregistreringer får du som regel, når målerfirmaet kommer og aflæser. Har du fjernaflæste målere, kan du selv aflæse måleren. 

Afdelingens totale/samlede udgifter/forbrug
Viser de samlede udgifter fordelt efter forbrug, kvadratmeter og værelses-/haneandele. Denne fordeling udmønter sig i en enhedspris. Enhedsprisen indgår i fordelingen af udgifterne for din bolig.

Vandregning for din bolig
Den samlede regning dækker over:

  • Brugsvand, kubikmeter ud fra de målerenheder, du har brugt i vandregnskabets periode
  • Fast afgift pr. bolig. Er en afgift de fleste vandværker opkræver pr. bolig 
  • Vandafledningsudgift, kubikmeter ud fra de målerenheder, du har brugt i vandregnskabets periode.

A conto-beløbet
Det a conto beløb, du betaler hver måned, er fastsat ud fra det gennemsnitlige forbrug i afdelingen. 

Afdelingens samlede udgifter
Viser de samlede udgifter fordelt efter forbrug og fast afgift. Denne fordeling udmønter sig i en enhedspris. Enhedsprisen indgår i fordelingen af udgifterne for din bolig.