Mmmm..... cookies...

HP4

John Frimann er ansat til at være beboerkoordinator for Brøndby Boligselskab under HP4. 
Hans primære arbejdsopgaver er at sikre, at beboerne får mest mulig information og hjælp i forbindelse med renoveringen.

HP4 er en samlet helhedsplan (en langsigtet strategi), der skal udvikle Brøndby Strand Parkerne til den tidssvarende og attraktive bydel, den har potentialet til at blive. Helhedsplanen er en overvejende fysisk renoveringsplan, men den omfatter også nedrivningen af de fem østligste højhuse, der ligger i andre boligselskaber. De skal rives ned, fordi de - i modsætning til de resterende højhuse - indeholder stoffet PCB. Nedrivningen begynder i foråret 2021.

De fire boligselskaber som udgør Brøndby Strand Parkerne - Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab - kunne i slutningen af januar 2014 byde velkommen til en indbudt idékonkurrence om renovering af Brøndby Strand Parkerne. Vinderprojekt blev forslag 02660, ”Grønby Strand”. Et flertal i dommerpanelet fandt, at det rummede de rette, gode og visionære idéer for en vellykket renovering.

Den forventede start på helhedsplanen var oprindeligt ultimo 2017 for Brøndby Boligselskabs vedkommende. Renoveringerne i Brøndby Boligselskab ser på nuværende tidspunkt ud til at begynde i 2024. Udsættelsen skyldes en forsinkelse i arbejdet med at rive de fem østligste højhuse ned.

Har du spørgsmål eller behov for hjælp, har John Frimann kontor i Café Perlen, Hallingparken 5. 

Du kan også ringe til ham på mobil 30 84 06 85 
eller sende en mail til jof@bbsel.dk

Kontortid:
Mandag kl. 15.00 - 17.00
Torsdag kl. 08.00 - 10.00

Du kan få mere information, læse nyheder og se tidsplanen for hele HP4 her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte HP4's kommunikationsmedarbejder Sarah Z. Ehrenreich på telefon 21 89 98 91 eller mail sze@fa09.dk.

Sarah arbejder for alle afdelingerne under helhedsplanen. John er beboerkoordinator for afdelingerne i Brøndby Boligselskab.