Mmmm..... cookies...

HP4

John Frimann er ansat til at være beboerkoordinator for Brøndby Boligselskab under HP4. 
Hans primære arbejdsopgaver er at sikre, at beboerne får mest mulig information og hjælp i forbindelse med renoveringen.

HP4 er en samlet helhedsplan (en langsigtet strategi), der skal udvikle Brøndby Strand Parkerne til den tidssvarende og attraktive bydel, den har potentialet til at blive. Helhedsplanen er en overvejende fysisk renoveringsplan.

De fire boligselskaber som udgør Brøndby Strand Parkerne - Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab - kunne i slutningen af januar 2014 byde velkommen til en indbudt idékonkurrence om renovering af Brøndby Strand Parkerne.

Vinderprojekt blev – forslag 02660, ” Grønby Strand ” – som et flertal i dommerpanelet fandt, rummede de rette, gode og visionære idéer for en vellykket renovering. Der ligger nu en spændende proces fremfor os, som skal bidrage til bedre boliger og gøre bydelen mere attraktiv, til glæde for beboerne i bebyggelsen.

Den forventede start på helhedsplanen (som var ultimo 2017 for Brøndby Boligselskabs vedkommende) er indtil videre udskudt til 2021 af Landsbyggefonden.

Har du spørgsmål eller behov for hjælp har han kontor i Café Perlen, Hallingparken 5. 

Du kan også ringe til ham på mobil 30 84 06 85 
eller sende en mail til jof@bbsel.dk

Kontortid:
Mandag kl. 15.00 - 17.00
Torsdag kl. 08.00 - 10.00