Mmmm..... cookies...

HP4

HP4 er en samlet helhedsplan (en langsigtet strategi), der skal udvikle Brøndby Strand Parkerne til den tidssvarende og attraktive bydel, den har potentialet til at blive. Helhedsplanen er en overvejende fysisk renoveringsplan, men den omfatter også nedrivningen af de fem østligste højhuse, der ligger i andre boligselskaber. De skal rives ned, fordi de - i modsætning til de resterende højhuse - indeholder stoffet PCB. Nedrivningen begynder i foråret 2021.

De fire boligselskaber som udgør Brøndby Strand Parkerne - Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab - kunne i slutningen af januar 2014 byde velkommen til en indbudt idékonkurrence om renovering af Brøndby Strand Parkerne. Vinderprojekt blev forslag 02660, ”Grønby Strand”. Et flertal i dommerpanelet fandt, at det rummede de rette, gode og visionære idéer for en vellykket renovering.

Den forventede start på helhedsplanen var oprindeligt ultimo 2017 for Brøndby Boligselskabs vedkommende. Renoveringerne i Brøndby Boligselskab ser på nuværende tidspunkt ud til at begynde i 2024. Udsættelsen skyldes en forsinkelse i arbejdet med at rive de fem østligste højhuse ned.

Du kan få mere information, læse nyheder og se tidsplanen for hele HP4 her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte HP4's kommunikationsmedarbejder Sarah Z. Ehrenreich på telefon 21 89 98 91 eller mail sze@fa09.dk.

Sarah arbejder for alle afdelingerne under helhedsplanen.