Mmmm..... cookies...

Byt bolig

På www.bytbolig.dk kan du finde andre lejere i almene eller private boliger af bytte bolig med. Men inden du bestemmer dig for at bytte til en anden bolig, er der lige nogle regler du skal være opmærksom på.  

Hvornår har man ret til at bytte bolig med en anden lejer? 
Udlejer kan kun modsætte sig byttet, hvis lejeren ikke har haft boligen i tre år, hvis boligen efter byttet vil blive beboet af mere en én person pr. beboelsesrum eller hvis udlejer i øvrigt har en rimelig begrundelse.

Ved bytte af en ældre- eller ungdomsbolig eller en bolig i et bofællesskab skal den nye lejer opfylde betingelserne for at kunne få en sådan bolig.

Ved bytte er der tale om fraflytning. Det betyder, at boligen skal opsiges, der skal holdes flyttesyn, boligen skal istandsættes, der skal indgås en ny lejekontrakt med den nye lejer, og den nye lejer skal betale indskud.

Skal der laves ny lejekontrakt ved bytte? 
Ja, det skal der. Når man bytter bolig sker der det, at man i praksis fraflytter sin bolig og giver den videre til den næste lejer. Derfor skal der laves en ny kontrakt, der skal holdes flyttesyn, boligen skal istandsættes og den nye lejer skal betale indskud.

Skal lejligheden altid sættes i stand, når man bytter lejlighed med en anden lejer? 
Ja, det skal den. Ved bytte er der nemlig tale om fraflytning. Det betyder bl.a., at boligen skal opsiges, at der skal holdes flyttesyn, og at boligen skal istandsættes. Det er uden betydning, om den lejer, som man bytter lejlighed med, bor i en anden Lejerbo-lejlighed - der skal foretages istandsættelse af lejlighederne under alle omstændigheder. 

Du kan læse mere om at bytte bolig på www.bytbolig.dk