Mmmm..... cookies...

Udbud

Udbud af totalrådgivning igennem alle projektfaser (startende med byggeprogram) for Brøndby Boligselskab (BB), afd. 605-607.

Udbuddet udgør etape 2 af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne (HP4 står for Helhedsplan nr. 4).

Opgaven omhandler projektering og fagtilsyn ifm. renoveringen af de fire højhuse i BB. Renoveringen omhandler bl.a. følgende hovedpunkter:

• Energirenovering af klimaskærme.

• Udskiftning af installationer.

• Indvendige renoveringsarbejder i boligerne.

• Tilgængelighedsboliger.

• Renoveringen omfatter desuden håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier.

• Udearealer/centerplads i tilknytning til højhusene.

Fristen for indlevering af anmodning om prækvalifikation er 16.09.2021.

 

Prækvalifikations- og udbudsbetingelser - delaftale 1

Planproces for renovering af de 4 højhuse

Tidsplan for renovering af de 4 højhuse

Organisationsdiagram for HP4

Organisationsdiagram for renoveringen af Brøndby Boligselskabs højhuse