Mmmm..... cookies...

Udbud

Udbud af totalrådgivning igennem alle projektfaser (startende med dispositionsforslag) for Brøndby Boligselskab (BB), afd. 605-607.
Udbuddet udgør etape 2 af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne (HP4 står for Helhedsplan nr. 4).
Opgaven omhandler projektering og fagtilsyn ifm. renoveringen af de fire højhuse i BB. Renoveringen omhandler bl.a. følgende hovedpunkter:

  • Energirenovering af klimaskærme.
  • Udskiftning af installationer.
  • Indvendige renoveringsarbejder i boligerne.
  • Tilgængelighedsboliger og sammenlægninger.
  • Renoveringen omfatter desuden håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier.
  • Udearealer/centerplads i tilknytning til højhusene. 

Fristen for indlevering af anmodning om prækvalifikation er 05.01.2016.