Mmmm..... cookies...

27. januar 2021

Trafik

Nedrivningen af de fem højhuse i den anden ende af Brøndby Strand Parkerne medfører nogle trafikændringer i Brøndby Strand.

Arbejdet med etablering af byggeplads i Albjergparken og de deraf følgende ændringer i trafikken går i gang i februar 2021. Disse trafikomlægninger vil ikke påvirke beboerne i Brøndby Boligselskabs afdelinger i stort omfang. Når arbejdet med nedrivninger af højhusene i Tranumparken begynder i 2022, vil påvirkningen være større.

Du kan læse om og følge med i omlægningen af trafikken i forbindelse med nedrivningerne på denne side.

Information om omlægninger af trafikken husstandsomdeles til alle beboere i Brøndby Strand Parkerne.