Mmmm..... cookies...

Ophævelse af samliv

Der findes en række regler for, hvordan du er stillet i tilfælde af en ophævelse af samliv (separation, skilsmisse, død). Vi har her samlet en række spørgsmål og svar: 

Kan man beholde sin lejlighed, hvis ens ægtefælle dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet? 
Ja, hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at blive boende.

Kan man beholde sin lejlighed, hvis ens partner dør, og det er ham/hende, der står som lejer af lejemålet? 
Hvis lejeren dør uden at efterlade sig en ægtefælle, har en person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at blive boende.

Kan man beholde sin lejlighed, hvis det er ens ægtefælle, som står som lejer af lejemålet, og den pågældende kommer på plejehjem? 
Ja, hvis lejeren flytter på plejehjem eller i ældrebolig eller beskyttet bolig, har ægtefællen ret til at blive boende.

Kan man beholde sin lejlighed, hvis det er ens partner, som står som lejer af lejemålet, og den pågældende kommer på plejehjem? 
Hvis lejeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller beskyttet bolig, har en person, der har haft fælles husstand med lejeren i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet, ret til at blive boende.

Hvad sker der med lejemålet ved separation eller skilsmisse? 
I tilfælde af separation eller skilsmisse kan parterne selv aftale, hvem der skal blive boende. Dette gælder uanset, om det kun er den ene part, som står som lejer på lejekontrakten. Hvis parterne ikke kan blive enige, afgøres det ved bevillingen eller dommen, hvilken af ægtefællerne der har ret til at blive boende. Den ægtefælle, hvis erhvervsvirksomhed, der er knyttet til et forretningslokale, har fortrinsret til dette og den dertil hørende beboelse.

Hvad sker der med lejemålet, hvis lejeren forlader sin ægtefælle? 
Hvis lejeren har forladt sin ægtefælle, har denne ret til at blive boende.

Kan en ugift samlevende kræve at fortsætte lejemålet, hvis samlivet ophører? 
Hvis parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af dem der skal have ret til at blive boende i den bolig, der har tjent som fælles bolig. 

Kan parterne ikke blive enige om en aftale, kan der, når særlige grunde, herunder navnlig hensynet til parternes mindreårige børn, taler derfor, ved dom træffes bestemmelse om, hvem af parterne, der skal have ret til at blive boende.

Har man nogen mulighed for at få en lejlighed i boligorganisationen, hvis man bliver tvunget til at flytte på grund af skilsmisse eller brudt parforhold i øvrigt? 
Boligorganisationen kan have besluttet, at boligsøgende, der flytter, fordi de bliver skilt eller separeret, eller fordi deres parforhold går i stykker, skal have fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen i op til et år efter fraflytningen. Det er en forudsætning, at der er børn i parforholdet, og at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger. 

I parforhold uden børn har den person, som bliver tvunget til at flytte, fordi parforholdet går i stykker, ikke mulighed for at få fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen.