Mmmm..... cookies...

Forbrugsudgifter og efterregninger

Du betaler hver måned et a conto-beløb for varme, vand m.v. A conto-beløbet er fastsat ud fra det gennemsnitlige forbrug i afdelingen.

Når året er gået udregnes, hvor meget du reelt har brugt. Herfra trækkes det, du har betalt a conto. Enten har du betalt for meget eller for lidt. Hvis du har betalt for meget, trækkes det fra, så du betaler mindre i husleje måneden efter. Hvis du har betalt for lidt a conto, får du en efterbetaling sammen med næste måneds huslejeopkrævning.

Der kan være forskellige ting, du kan være i tvivl om angående din forbrugsafregning. 

Her er de typiske spørgsmål: 

Jeg har fået en stor efterbetaling på forbrug - kan jeg betale den i afdrag? 
Hvis efterbetalingen der fremgår af forbrugsopgørelsen overstiger kr. 1400,00 kan vi lave aftale om, at du afdrager efterbetalingen i flere rater. 

For at lave en sådan aftale skal du kontakte forbrugsafdelingen på forbrug@lejerbo.dk  eller ringe på tlf. 70 12 13 10 og bede om forbrugsafdelingen.

Kan jeg gøre indsigelse over min forbrugsopgørelse? 
Ja, det kan du godt. Fra du modtager din forbrugsopgørelse har du 6 uger til at sende en skriftlig indsigelse. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter forbrugsopgørelsen ikke kan godkendes. 

Du kan sende din indsigelse pr. mail til forbrug@lejerbo.dk  eller sende den til: 
Lejerbo, Att.: Forbrugsafdelingen 
Gammel Køge Landevej 26 
2500 Valby

Hvornår kan jeg regne med at få mit varmeregnskab? Og hvilken måned får jeg pengene tilbage? 
Vi udsender varmeregnskaberne 3 - 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Vi bestræber os på at give beboerne de samme tilbagebetalings- og efterbetalingsmåneder hvert år, men det afhænger naturligvis af hvor hurtigt vores forsyningsleverandører sender os årsopgørelserne.