Mmmm..... cookies...

Beboerdemokrati

I BBs boligafdelinger har vi beboerdemokrati. Det betyder, at det er beboerne selv, der bestemmer over deres afdeling. 

Du kan deltage i demokratiet på flere forskellige måder, alt efter hvor megen tid og lyst, du kan og vil bruge på at gøre det rart at bo i din boligafdeling. Rart – både for dig selv og for dine naboer.

Man kan få indflydelse på mange måder, f.eks. ved at

  • deltage i det årlige afdelingsmøde (her vælges bestyrelsen)
  • blive valgt ind i afdelingsbestyrelsen og herfra øve indflydelse
  • være aktiv i klubarbejdet i din boligafdeling

Hvis du vil se, hvem der sidder i bestyrelsen i din boligafdeling eller boligorganisation i BB, eller læse referater fra møderne i din afdeling, så kan du finde din boligorganisations eller boligafdelings hjemmeside her:

Find din afdelings og organisations hjemmeside