Mmmm..... cookies...

Ny i bestyrelsen

Værktøjskasse er samlet til brug for arbejdet i en afdelingsbestyrelse.

Materialet består af ting, der er fundet på forskellige hjemmesider. Teksten i materialet kan normalt bruges frit (med kildeangivelse ved brug af større tekstdele), mens der er copyright på illustrationer, tegninger o. lign.Indholdet kan bruges efter behovet i den enkelte afdelingsbestyrelse.

Da der foregår en løbende udvikling, opfordres brugere af værktøjskassen til at se på nettet, om der er mere ajourført materiale eller nyere udgaver af materialet.

Hvis du ønsker at komme dybere ind i tingene om de almene boliger m.v., kan du finde meget mere materiale på Lejerbos hjemmeside www.lejerbo.dk og på Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside www.bl.dk under udgivelser.

Et godt råd: Start lidt forsigtigt, da du ellers meget let kan miste overblikket og så kan for megen information skade mere end den gavner.  

Af gode links kan vi anbefale

1. BL - Danmarks Almene Boliger - https://www.bl.dk/
2. LBF - Landsbyggefonden - https://lbf.dk/
3. Retsinformation - Juridisk materiale - https://www.retsinformation.dk/
4. LBF´s regnskabsdatabase - http://regnskab.lbf.dk/
5. LBF´s tvillingmodul - http://twintool.lbf.dk
6. Almennet - http://almennet.dk/

De berørte dokumenter fortæller lidt om:

 • Først en kort introduktion til afdelingsbestyrelsens arbejde, som indeholder en opfordring til at skabe orden og overblik via vedtagelse af en forretningsorden for det daglige arbejde og dernæst en årsplan for, hvad der sker i et typisk år i det beboerdemokratiske arbejde.
 • Herefter et forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
 • Og så et forslag til, hvordan man kan planlægge et års arbejde i afdelingsbestyrelsen
 • En kortfattet oversigt over, hvem der bestemmer hvad i beboerdemokratiet – altså fordelingen af beslutningskompetencerne mellem repræsentantskab, organisationsbestyrelse, afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse.
 • Så en lidt mere omfattende pjece fra Boligselskabernes Landsforening om hvilke opgaver et medlem af afdelingsbestyrelsen bør/skal give sig i kast med. Hvilke kompetencer afdelingsbestyrelsen har og hvilke der ligger andre steder – stærkt anbefalelsesværdig som en introduktion til arbejdet i afdelingsbestyrelsen.
 • Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. Håndbogen er ganske omfattende og indeholder en gennemgang af Lejerbos administrative og beboerdemokratiske opbygning, samt afsnit om økonomi, mødeteknik, afdelingsbestyrelsens daglige arbejde og en lang række andre nyttige redskaber til brug i dit daglige beboerarbejde.

Herudover en række kortfattede pjecer med gode råd og vejledninger, om mere specifikke emner såsom:

 • Læsevejledning til afdelingens budget
 • Husorden – hvad skal der stå, og hvad kan vi bruge den til?
 • Reglerne vedrørende råderetten – både den individuelle og den kollektive.
 • Husdyrhold. En ret omfattende pjece udarbejdet af KAB om de mange regler vedrørende bl.a. hvilke dyr der må holdes, og hvad loven siger. Et emne der ofte vækker heftig debat på vore afdelingsmøder.
 • Adgang til boligen. Hvornår må Lejerbo gå ind i beboernes boliger og andre typer af lejemål?
 • Beboerklagenævn. En KAB pjece om alle de mange regler vedrørende beboerklagenævnenes funktion og kompetencer.
 • Et eksempel på en afdelingsbestyrelses vision og målsætninger. Til inspiration for afdelingsbestyrelser der gerne vil arbejde med deres egen afdelings målsætninger. 

Og så nogle tekster, der henvender sig til de ”almindelige” beboere. Tekster, du som medlem af afdelingsbestyrelsen kan bruge til at oplyse dine naboer og vælgere om deres rettigheder og pligter som beboere i en almen boligafdeling.

 • At bo i en almen bolig – en pjece fra Boligselskabernes Landsforening der henvender sig til nye beboere med helt basale oplysninger om det at være beboer i en almen boligafdeling.
 • Medbestemmelse i din boligafdeling – hvordan får du det? En pjece om, hvordan beboerne skaffer sig indflydelse på de beslutninger, der træffes i deres afdeling.
 • Tænk på din indboforsikring – før skaden er sket. En pjece med helt uundværlige oplysninger til dig og dine naboer om, hvor forsikringen dækker – og ikke mindst ikke dækker, når uheldet er ude. Pjecen kan også rekvireres ved at ringe til Lejerbos kursusafdeling.

At lave sådan en værktøjskasse indebærer naturligvis en masse fravalg. Der er masser af spændende og relevante emner at tage fat på, når man er valgt ind i en afdelingsbestyrelse, og til den ende kan det anbefales at søge videre på internettet. Alle de største boligorganisationer har hjemmesider med et utal af relevante oplysninger.