Mmmm..... cookies...

21. april 2023

Aftale om byggeri af seniorbofællesskab

Seniorbofællesskab

Brøndby Boligselskab og Iver Entreprise og Service A/S, Hvidovre, har underskrevet en entrepriseaftale om opførelse af 24 attraktive almene boliger i et seniorbofællesskab på Horsedammen 45 i Brøndbyøster.

Seniorbofællesskabet imødekommer behovet for et større udbud af boliger til seniorer i Brøndby Kommune, og det er en strategisk målsætning hos Brøndby Boligselskab at bygge seniorboliger.

- Kontrakten med entreprenøren omhandler byggeri på én matrikel, men visionen rækker længere. Vi vil gerne skabe et byggeri, der kan danne skole for flere lignende byggerier andre steder i Brøndby Kommune. Vi har allerede været ude og kigge på flere grunde, vi kunne være interesserede i, siger formanden for Brøndby Boligselskab Michael Buch-Barnes.

Byggestart på Horsedammen 45 forventes i august 2024. Aftalen med Iver Entreprise og Service A/S er indgået allerede nu ud fra et ønske om en tidlig fastsættelse af prisen og, at hovedentreprenøren kan komme med input, mens projektet stadig er på tegnebrættet. Desuden kan man sætte spaden i jorden, når byggeprojektet er klar, fordi entreprisen allerede har været i udbud.

- Processen her er en fantastisk og forhåbentlig fremtidig måde at håndtere flere entrepriser på, da den både giver god baggrund for et gennemarbejdet projekt, men også det tværfaglige samarbejde, som giver de bedste løsninger på tværs af fagentrepriserne. Vi har eksempelvis afholdt interne møder med teknikfag og egenproduktion for at finde løsninger og ændringsforslag, så vi sammen med rådgiverteamet kan leve op til vores bygherres ønsker. F.eks. er vi allerede kommet med forslag til materiale, der kan mindske klimaaftrykket yderligere. Det er helt unikt, og vi glæder os til samarbejdet, siger adm. direktør for Iver Entreprise & Service A/S Kristian Chemnitz Iversen.

Projektet har 3 fokuspunkter:

 • Gode rammer for fællesskab
 • Den frivillige bæredygtighedsklasse for byggeri
 • Samspil med lokalområdet

 

Gode rammer for fællesskab

Byggeriet er udformet med reference til en firlænget gård. Et fælleshus og det grønne gårdrum udgør nogle af rammerne for det fællesskab, der skal udfolde sig i byggeriet. Boliger i varierende størrelser (65-115 m2) sikrer, at der er tilbud til både par og enlige.

Seniorboligerne skal således ikke kun opfylde behovet for en bolig. Byggeriet har også til formål at fremme fællesskaber og forebygge ensomhed.

 

Den frivillige bæredygtighedsklasse for byggeri

Det er en ambition, at byggeriet skal overholde de 9 krav i den frivillige bæredygtighedsklasse, der bl.a. har til formål at mindske miljø- og klimapåvirkningen fra byggeri og højne kvaliteten af indeklimaet. I den frivillige bæredygtighedsklasse stilles der krav om udførelsen af en LCA-beregning, der beskriver byggeriets klimaaftryk. Siden 1. januar 2023 er det indført i Bygningsreglementet, at et byggeri over 1.000 m² maksimalt må have et klimaaftryk på 12 kg/CO eq/m²/år. Målsætningen med seniorboligfællesskabet er at kunne dokumentere et klimaaftryk på maksimum 10 kg/CO eq/m²/år. Der er også skærpede krav til bl.a. støjniveau og indeklima i den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

Samspil med lokalområdet

Visionen er et byggeri i harmoni med omgivelserne. Det har været en arkitektonisk udfordring i projektet at skabe en blød overgang fra række- og parcelhusene syd og øst for seniorbofælleskabet samtidig med, at byggeriet på effektiv vis skal dæmpe støjen fra motorring 3.

Udfordringen er løst med en tagryg, der er lavest mod de eksisterende boliger og højst mod Vestvolden. Det betyder også, at der i det nordvestlige hjørne er plads til boliger i 2 etager.

Endelig er der i de grønne områder taget højde for at skabe biodiversitet og referere til den flora, der i forvejen er på Vestvolden. Det er også meningen, at beplantningen i gårdrummet kan være med til at danne ramme om fællesskab – f.eks. i form af en havegruppe.

 

Den samlede anlægspris for seniorbofællesskabet er 56,3 millioner kroner. Det forventes at stå færdigt i begyndelsen af 2026. Brøndby Boligselskab vil på et senere tidspunkt meddele, hvornår det bliver muligt at skrive sig op. Interesserede kan holde sig orienterede på Brøndby Boligselskabs hjemmeside og Facebook-side.

 

Du kan også skrive dig på interesse-listen. Læs mere om interesse-listen her.

 

Fakta om seniorbofællesskabet på Horsedammen 45, 2605 Brøndby

 • Bygherre: Brøndby Boligselskab
 • Antal boliger: 24 – heraf 3 med øget tilgængelighed
 • Størrelser: 65 m2 (9boliger), 85 m2 (9 boliger) og 115 m2 (6 boliger)
 • Rådgiver: Arkitema med WERK som underrådgiver
 • Hovedentreprenør: Iver Entreprise og Service A/S
 • Anlægssum: 56,3 mio.kr.
 • Forventet byggestart: August 2024
 • Forventet aflevering: Primo 2026