Mmmm..... cookies...

9. november 2023

Nyvalgt organisationsbestyrelse i Brøndby Boligselskab

Nyvalgt organisationsbestyrelse i Brøndby Boligselskab på ekstraordinært repræsentantskabsmøde.


Den 20. september 2023 afholdtes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Brøndby Boligselskab på baggrund af udtrykt mistillid overfor dele af den siddende organisationsbestyrelse samt organisationsformanden.

Ønsket om afstemning om mistillid til organisationsbestyrelsesformanden fandt sin baggrund fra forslagsstiller i et ønske om at få visket tavlen ren, at opnå en åben og ærlig kommunikation, give plads til administrationens daglige arbejde samt en generelt bedre og sundere kultur i Brøndby Boligselskab. 
Tilsvarende forhold gjorde sig gældende som motivation for forslaget om mistillid til organisationsbestyrelsen, idet det af forslagsstiller pointeredes, at mistilliden ikke angik samtlige de siddende organisationsbestyrelsesmedlemmer. 
Begge afstemninger resulterede i mistillid, således der udtaltes mistillid til såvel formand som organisations-bestyrelse på hvilken baggrund formand og bestyrelse afgik. Der skulle herefter vælges ny formand og ny bestyrelse.

Ny formand for organisationsbestyrelsen frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 2025 blev efter kampvalg Mohamed Barghadouch (afd. 604). 

Til næstformand for perioden frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 2024 valgtes, uden modkandidater, Harun Muharemovic (afd. 608).

Der valgtes herefter 3 bestyrelsesmedlemmer frem til ordinært møde i 2025, der efter kampvalg blev Peter Ring (afd. 601), Jørn Nysum Schoop (afd. 603) og Svend Dyrholm Pedersen (afd. 608). 

Videre valgtes som medlemmer af organisationsbestyrelsen for perioden indtil ordinært repræsentantskabsmøde i 2024, Nadia Noreen Sharif (afd. 607) og Maiken Kit Jensen (afd. 604).

Som suppleanter valgtes frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 2024, efter kampvalg, Jesper Aagaard Stegler (afd. 601) som 1. suppleant og Ali Dzemali (afd. 606) som 2. suppleant.

Den nyvalgte organisationsbestyrelse ser frem til arbejdet i organisationen og vil arbejde målrettet ud fra at være åben i sin kommunikation samt efterleve de ønsker som var baggrund for mistilliden til formand og organisationsbestyrelsen.
Der vil være fokus på Brøndby Boligselskabs beboerdemokrati og ansatte alle arbejder ud fra vores fire kerneværdier – tryghed, fællesskab, kvalitet og dialog.

Administrationen ser meget frem til et konstruktivt og tæt samarbejde med den nyvalgte organisationsbestyrelse til gavn for beboerne i Brøndby Boligselskab og ansatte.