Mmmm..... cookies...

28. april 2020

Boligselskaber sender brev til boligministeren

BIB, der er en sammenslutning af otte boligselskaber i Brøndby Kommune, har sendt et åbent brev til boligminister Kaare Dybvad. BIB opfordrer ministeren til at lukke op for Landsbyggefondens pengetank og sætte gang i renoveringerne af de almene boliger. Den politiske opbakning blandt partierne på Christiansborg er til stede.

Renoveringerne kan både sikre arbejdspladser i en tid, hvor corona-krisen allerede har gjort mange arbejdsløse, og bedre boliger til lejerne, der selv har sparet pengene i Landsbyggefonden op.

Du kan se hele brevet her.

Svaret fra ministeren kan ses her.

De otte boligselskaber bag brevet er:

- Brøndby almennyttige Boligselskab

- Brøndbyernes Andelsboligforening

- Brøndby Boligselskab

- Den selvejende institution Tranemosegård

- Boligorganisationen Nygårdsparken

- Boligorganisationen Lejerbo Brøndby

- Arbejdernes Andels-Boligforening

- Postfunktionærernes Andels-Boligforening