Mmmm..... cookies...

10. september 2019

Brøndby Boligselskab har hjulpet med genhusning

For snart 2 år siden blev det besluttet, at de 5 østlige højhuse skulle rives ned. Det betød, at ca. 300 familier/lejligheder skulle genhuses.

Gode råd var dyre, men netværket omkring hele renoveringen af Brøndby Strand stod sammen og man blev enige om, at samarbejde om at løfte opgaven.


Efter tilladelse fra Brøndby Kommune fik Brøndby Boligselskab mulighed for at hjælpe med lejligheder for genhusning. I første omgang med 20 lejligheder. Man indledte et samarbejde med de berørte boligafdelinger i Rheumpark (DAB),
Postfunktionærerne ( FA09) og T13 (Bo-Vest).


Mange beboere havde ønsker til deres nye lejligheder og man ønskede, at blive boende i Brøndby Strand, da man havde et godt netværk.


Det var mange gange svært at opfylde beboernes ønsker om tilgængelighedslejligheder, stuelejligheder, i højhusene, størrelse på lejlighed og mange andre ting.


Den første lejlighed der blev stillet til rådighed var den 1. februar 2018 i Hallingparken 2.

Der er ikke mange der fraflytter deres lejlighed i Brøndby Boligselskab, så det har taget en rum tid med genhusningen.


Det er lykkedes Brøndby Boligselskab, at genhuse 29 familier i vores forskellige afdelinger, det er selvfølgelig især i Brøndby Strand, men også på Nygårds Plads og i Nykær.


Her den 1. september 2019 lykkedes det at få en lejlighed til den sidste beboer hos Postfunktionærerne.


JF/10.09.19