Mmmm..... cookies...

30. januar 2020

Fokus på beboerdemokrati og det gode samarbejde

Beboerdemokrati

To af medlemmerne af Lejerbos hovedbestyrelse, Bjarne S. Hansen (Høje-Taastrup) og Michael Buch Barnes (Brøndby Boligselskab), har taget fat på arbejdet med en af Lejerbos visioner for beboerdemokratiet.

En af målsætningerne i denne vision er udarbejdelsen af beskrivelser for alle niveauer i beboerdemokratiet og vejledninger i det gode samarbejde mellem beboervalgte og ansatte.

- Det bedste samarbejde bygger på en gensidig respekt parterne imellem og med accept af hinandens roller, ansvar og kompetencer, lyder den indledende bemærkning fra Bjarne S. Hansen.

Ambitionen er, at materialet skal være informativt og let tilgængeligt, så alle beboere kan få indsigt i, hvordan beboerdemokratiet fungerer. Udarbejdelsen sker i samarbejde med Susanne Frelsvig, der er kursusleder i Lejerbo, og Lisbeth A. Rasmussen, kommunikationsmedarbejder i Brøndby Boligselskab.