Mmmm..... cookies...

1. oktober 2018

God tone og omgang med hinanden

Kære beboere i Brøndby Boligselskab

Information til samtlige beboere i Brøndby Boligselskab


Vi har I Brøndby Boligselskab værdier som Tryghed – Fællesskab – Kvalitet og Dialog.

Disse kvaliteter gælder for alle som Ansat, Bestyrelse, Beboere og Erhvervsdrivende i Brøndby Boligselskab. 

Vi ser dog mere og mere at de samme værdier ikke bliver gengældt overfor vores ansatte samt vores leverandører som dagligt arbejder for Jer beboere og for Brøndby Boligselskab.

Vi ser desværre og kan konstatere at der er en stigning i antallet af tilfælde/sager, hvor der udøves trusler om vold, udøves vold og der kommer trusler på livet overfor vores bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og leverandører, samt at vores beboere nægter adgang for vores håndværkere etc.

Dette er ikke en acceptabel adfærd og vi vil gerne slå et slag for at alle vores beboere hjælper med at have en positiv og konstruktiv tilgang, god tone og dialog, samt undgår konflikter, som ikke er til gavn overfor vores ansatte og leverandører, samt Jer som beboere. 

Der er indført en nul-tolerance politik i Brøndby Boligselskab, der i sin praksis betyder, at jeres lejemål kan bringes til ophør, hvis bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere ved Brøndby Boligselskab, bliver udsat for trusler eller vold både i fysisk og psykisk form. 

Vi vil derfor som Organisationsbestyrelse for Brøndby Boligselskab, bede Jer om at hjælpe med at vi sammen får en god tone og dialog, så vi alle kan hjælpe med at skabe de gode løsninger fremadrettet, både med bedre boliger, billigere husleje, samt et godt sted at bo i et fællesskab.

Med venlig hilsen


Michael B. Barnes
Organisationsformand