Mmmm..... cookies...

24. marts 2021

Ja til kollektiv råderet i Brøndby Nord

Urafstemningen i afdeling 604 Brøndby Nord sluttede onsdag den 17. marts 2021.

73,6 % stemte ja til muligheden for at få køkkener over den kollektive råderet, mens 25,7 % stemte nej. Resten af stemmerne var blanke eller ugyldige.

I faktiske tal var der 320 ja-stemmer, 112 nej-stemmer, 2 ugyldige og 1 blank. Der var i alt 435 stemmer, hvilket svarer til 218 lejemål og en stemmeprocent på 27,2.

Stemmerne blev talt op af afdelingsbestyrelsesmedlem Anne-Lise Friis og forvaltningskonsulent Jack Havmand fra boligselskabets administration på Nygårds Plads.

Aftalen om den kollektive råderet betyder, at man som beboer kan vælge at få et nyt køkken og afdrage over huslejen i 10 år. Det er kun de beboere, der får nye køkkener, der skal betale for det. Den kollektive råderet har altså ikke konsekvenser for huslejen for de lejere, der ikke benytter sig af den.

Aftalen skal nu sendes til godkendelse hos Brøndby Kommune, inden den kan træde i kraft. Når aftalen er godkendt, følger mere information om, hvordan man kan ansøge om at få et nyt køkken over den kollektive råderet.