Mmmm..... cookies...

15. marts 2023

Partnerskabsaftale med jobcenter

Underskrift på partnerskabsaftale

Brøndby Boligselskab og Jobcenter Brøndby har indgået en partnerskabsaftale, der bl.a. skal resultere i virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb i boligselskabet.

Brøndby Boligselskab og Jobcenter Brøndby har allerede et godt samarbejde, der har resulteret i f.eks. virksomhedspraktik og jobafklaringsforløb. Partnerskabsaftalen formaliserer samarbejdet og skaber rammer for evaluering af indsatsen.

- For os er det vigtigt, at en virksomhed vil tage det sociale ansvar og åbne deres døre, siger virksomhedskonsulent Jesper Norup fra Jobcenter Brøndby.

- Det er en opkvalificering af borgere, der kan få nogle kompetencer gennem disse forløb, supplerer hans kollega, job- og rekrutteringskonsulent Ezgi Ince.

Formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, glæder sig over aftalen. Den er i god tråd med Brøndby Boligselskabs strategiske målsætning om social ansvarlighed.

- Det er vigtigt, at vi som boligselskab tager et socialt ansvar og er med til at skabe muligheder for at få borgere ud på arbejdsmarkedet. Den tilknytning betyder meget – både for det enkelte menneske og for hele familien, siger han.

For boligselskabets forretningsfører Jesper Grønhøj Løvkilde er partnerskabsaftalen et godt redskab i hverdagen.

- Det gør det nemmere at tænke i, oprette og gennemføre disse forløb, hvor jobcentret er inde over, siger han.