Mmmm..... cookies...

11. november 2021

Brøndby Boligselskab vil bygge seniorbofællesskab

Horsedammen 45

Nye tidssvarende boliger, grønt gårdrum, værksted og et fælleshus med fællesspisning skal fremover skabe livskvalitet for nogle af seniorerne i Brøndby Kommune. Brøndby Boligselskab arbejder på at kunne opføre 24 nye boliger i et seniorbofællesskab på Horsedammen 45 i Brøndbyøster.

- Vi har behov for almene seniorboliger i Brøndby Kommune, og vi har behov for seniorboliger, som sætter muligheden for fællesskab i centrum. Det er et projekt, der taler lige ind i de værdier og gode rammer for liv, vi som boligselskab gerne vil være med til at fremme, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for Brøndby Boligselskab.

Planen for seniorbofællesskabet har Brøndby Boligselskab lavet i samarbejde med Lejerbo og arkitektfirmaet Werk. I udformningen er der hentet inspiration fra en firlænget gård. De 24 boliger fordeler sig på 3 størrelser, der som udgangspunkt er sat til at være cirka 65, 90 og 115 kvadratmeter. Det giver grundlag for en beboersammensætning, der både består af enlige og par.

En af udfordringerne i området har været at skærme tilstrækkeligt af for støjen fra Motorring 3. Derfor er den firlængede bebyggelse tegnet, så taghøjden er højst i det nordvestlige hjørne mod Horsedammen og Grønnedammen og falder ned mod de tilstødende boligområder. Det sikrer, at bebyggelsen og det indre gårdområde overholder de gældende støjgrænser.

Brøndby Kommune har sendt et nyt lokalplanforslag for området i høring. Samtidig arbejder Brøndby Boligselskab og kommunen på en købsaftale for grunden, som kommunen ejer.

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Brøndby Kommune omkring projektet, siger Michael Buch-Barnes.

Under forudsætning af at det hele falder på plads, forventer Brøndby Boligselskab opstart af byggeriet i sidste halvdel af 2024 og indflytning i sommeren 2026. Det vil være Brøndby Kommune, der får anvisningsretten til det almene seniorbofællesskab.

Fakta om projekt for alment seniorbofællesskab:

  • Adresse: Horsedammen 45
  • Bygherre: Brøndby Boligselskab
  • Antal boliger: 24
  • Størrelser (ca.): 65m2 (9 boliger), 90m2 (9 boliger) og 115 m2 (6 boliger)
  • Arkitekter: Werk
  • Forventet byggestart: 2. halvår 2024