Mmmm..... cookies...

11. november 2020

Renoveringer i Brøndby Strand rykker nærmere

Brøndby Boligselskabs afdelinger i Brøndby Strand har ventet længe på nyt om renoveringerne i deres afdelinger. Planerne for renoveringerne under HP4 – den fysiske helhedsplan - har ligget stille længe på grund af forsinkelsen på nedrivningen af de fem højhuse i den anden ende af Brøndby Strand Parkerne. Men nu sker der endelig noget.

Beboerdemokrater fra afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse har sagt ja til skema A for renoveringerne af højhusene. Skema A, der nu skal godkendes af Brøndby Kommune og af Landsbyggefonden, udstikker den overordnede ramme for renoveringerne af højhusene.

Den mere detaljerede plan skal godkendes på afdelingsmøder, inden arbejdet kan begynde. Selve renoveringen forventes at begynde i 2024 for højhusenes vedkommende. Forude venter en længere proces med blandt andet udbudsrunder.

HP4 har netop udsendt orientering til beboerne om processen frem mod renoveringerne.

I store træk handler det om følgende punkter for højhusenes vedkommende:

  • reparation af tage
  • nye facader og inddækkede altaner
  • nye trægulve (606 delvist)
  • nye badeværelsesgulve med membran
  • tilgængelighedsboliger (605 og 607)
  • nye lobbyer og renoverede ankomstarealer
  • ventilation med varmegenvinding
  • nye varmerør, radiatorer, vandrør og el-tavler mv.
  • renovering af elevatorer

Det er i første omgang renoveringerne af højhusene, det handler om. Senere følger processen for renoveringerne af lavhusene.

Du kan se beboerorienteringen til de tre afdelinger med højhuse her:

Afdeling 605 Ulsøparken

Afdeling 606 Hallingparken lige numre

Afdeling 607 Hallingparken ulige numre