Mmmm..... cookies...

20. januar 2021

Ny aftale skal øge tryghed

 

Brøndby Boligselskab og fire andre boligorganisationer i Brøndby Strand har indgået en strategisk partnerskabsaftale med hinanden og med Københavns Vestegns Politi og Brøndby Kommune.

Se en video om aftalen her.

Den strategiske samarbejdsaftale skal skabe et tættere samarbejde og en løbende dialog mellem politiet, kommunen og boligorganisationerne for at sikre, at mulighederne for at videregive oplysninger om domme i straffesager bliver anvendt, hvor det konkret vurderes egnet som led i en tryghedsskabende indsats i et givent boligområde. Aftalen er funderet i Almenboliglovens § 63 d fra 2014 og skal sikre større viden om mulighederne for videregivelse af oplysninger om beboere, der er dømt for at have begået kriminalitet inden for den dømtes eget boligområde.

Med aftalen sættes der streg under, at politiets videregivelse af oplysninger efter almenboligloven kan ske både på politiets initiativ og på boligorganisationernes initiativ. Det bliver således lettere for boligorganisationerne at opnå viden om, hvornår en straffesag mod en beboer er afgjort og dermed også lettere at kunne tage stilling til, hvilken konsekvens det eventuelt skal have for beboeren.

”Jeg er rigtigt glad for partnerskabsaftalen. Det er afgørende, at det bliver lettere for os at få adgang til oplysningerne om dømte beboere, og det giver mening, at vi får et forum, hvor vi kan snakke om rammerne for vores samarbejde, så vi sikrer, at vi gør brug af muligheden for at udveksle relevant information parterne imellem,” siger Michael Buch-Barnes, organisationsbestyrelsesformand i Brøndby Boligselskab.

Han fortsætter:

”Jeg synes, det er glimrende. Ikke mindst at vi får ensartet vores tryghedsindsats på tværs af hele Brøndby Strand, så vi undgår at gå i hver sin retning, når det kommer til håndteringen af beboere, der dømmes for kriminalitet begået i området. Vi vil jo gerne væk fra, at vi bare rykker et problem rundt fra en boligorganisation til en anden. Nu skal vi så bare have de sidste boligorganisationer med i hele Brøndby, så vi sammen står endnu stærkere i fremtiden”.

Aftalen er den første af sin slags i Danmark. Foruden Brøndby Boligselskab er de deltagende boligorganisationer Lejerbo Brøndby, Brøndby almennyttige Boligselskab, Boligselskabet Tranemosegård og Postfunktionærernes Andels-Boligforening.