Mmmm..... cookies...

25. februar 2021

Brøndby Strand Parkerne rykker længere væk fra ghettolisten

Brøndby Strand Parkerne er som samlet boligområde ikke på ghettolisten og har aldrig været det i de 11 år, der officielt har været en liste.Dog har enkelte af de almene boligafdelinger i området isoleret set fra tid til anden opfyldt tre eller flere af de fem kriterier, der skal til for at ende på den kedelige liste. Men i løbet af de seneste år er der sket et støt fald i antallet af kriterier, der opfyldes af de boligafdelinger, der ligger i Brøndby Strand Parkerne. Og ifølge boligministeriets seneste opgørelse fra december 2020 er der således ingen af Brøndby Strand Parkernes enkelte afdelinger, der opfylder mere end to af ghettokriterierne.

Et resultat af flere indsatser

Den positive udvikling kan tilskrives flere indsatser og ikke mindst en masse gunstige samarbejder mellem det boligsociale, boligorganisationerne og kommunen. I Brøndby Strand Projektet har man bl.a. den boligsociale Legestue, som samarbejder tæt med PPR, Kulturhuset Brønden og Musikskolen. Ligeledes har man et udvalg af sprogtilbud, hvor den boligsociale indsats arbejder sammen med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Jobcenteret og Brøndby Strand Skole.

Indsatserne og samarbejdet herom er centreret omkring en målsætning om at nedbringe antallet af opfyldte ghettokriterier. Desuden har et øget fokus på samarbejdet mellem boligorganisationer (herunder ejendomskontorer), kommune og politi omkring beboere, der dømmes for at have begået kriminalitet inden for eget boligområde, også spillet en vigtig rolle i at mindske antallet af opfyldte ghetto-kriterier. Samarbejdet blev i december 2020 cementeret ved en strategisk partnerskabsaftale, som er den første af sin art i Danmark.

Desuden er en medspillende faktor til Brøndby Strand Parkernes øgede afstand til ghettolisten, at Brøndby Kommune i enkelte afdelinger helt eller delvist har overtaget boliganvisningen.

Tilfredse organisationsformænd

Organisationsformand for Brøndby Boligselskab og beboer i Brøndby Strand, Michael Buch-Barnes, er ikke i tvivl om, hvorfor Brøndby Strand Parkerne bevæger sig endnu længere væk fra ghettolisten:
- Det kan vi takke den boligsociale helhedsplan for. Hvis ikke vi havde de tiltag - i samarbejde med kommunen, selvfølgelig - tror jeg, det så helt anderledes ud. De boligsociale helhedsplaner er kommet for at blive. Vi kan jo se på landsplan, at de virker.
Derfor ærgrer det også Michael Buch-Barnes, at der fra politisk side skæres i midlerne til boligsociale indsatser i fremtiden:
- Ved det seneste boligforlig fjernede man 100 millioner kroner fra de midler, der er sat af til boligsociale indsatser. Det er noget, der undrer mig, når det jo ret beset er penge, som vi beboere i det almene selv har sparet op igennem Landsbyggefonden. Det er vores egne penge, og hvorfor ikke bruge dem på noget, vi ved, har en positiv effekt på boligområderne. I Brøndby Kommune er man jo heldigvis positivt indstillet og kan se, at de boligsociale indsatser virker, så vi er godt stillet i forhold til samarbejdet. Det er ikke alle kommuner, der har det sådan. Jeg synes overordnet, at det er en gåde, at man vælger at skære i beløbet til det boligsociale, når vi ved, at det er småpenge i forhold til den gevaldige effekt, det har.

Skubber til fordomme

Også i BaB er der tilfredshed at spor hos formand Ole F. Larsen:
- Jeg synes jo, det er en aldeles god nyhed, at vi som område er rykket så langt væk fra ghettolisten. Ikke mindst fordi det i den grad er med til at skubbe til folks forestillinger og fordomme om Brøndby Strand Parkerne. Det er noget, der rykker positivt ved Brøndby Strands ry for omverdenen og måske ligefrem også for nogle af dem, der bor her. Så alt i alt får vi jo et mere attraktivt område på lige fod med et hvilket som helst villakvarter, og det er glædeligt.

Borgmester får ret i sin kritik

Borgmester i Brøndby Kommune Kent Magelund ser meget positivt på udviklingen i Brøndby Strand.
- Jeg synes, det er rigtigt glædeligt, at den samlede indsats, vi som kommune laver i området i samarbejde med boligorganisationerne, viser sig at bære frugt. 
Det er især positivt, at der ikke længere er nogle afdelinger, der opfylder kriteriet for antal dømte. Det viser jo, at vi har et trygt og sikkert område. Vi har mange beboere i beskæftigelse. Der, hvor vi skal fokusere nu, er især på uddannelse. Vi har en meget stor gruppe beboere, der ikke har en uddannelse efter grundskolen. Men også her kan vi se, det går den rigtige vej, siger borgmesteren og henviser til, at der i 2018 var 67 % af beboerne i alderen 30-59 år, der ikke havde en uddannelse efter grundskolen.

I 2020 er det 64,9 % af beboerne i Brøndby Strand Parkerne, der ikke har en uddannelse efter grundskolen.

- Det tyder på, at de yngre generationer tager en uddannelse efter grundskolen. Men det vil være der, hvor vi sætter vores ressourcer ind i det kommende boligsociale samarbejde, siger Kent Magelund og bemærker:

- Det er især glædeligt, at der er så positive tal i Brøndby Strand. Det er jo præcist fire år siden, at et flertal i Folketinget vedtog et forslag ”Om antal beboere i Brøndby Strand med indvandrerbaggrund”. Jeg kan jo glæde mig over, at jeg havde ret i min kritik af forslaget, og at området er meget bedre end sit rygte. Så jeg må konstatere, at her i Brøndby har danskerne mange farver, mange religioner og familier med rødder i mange lande. Men langt de fleste er med til at skabe et boligområde i fremgang. Det er der al mulig grund til at glæde sig over.