Mmmm..... cookies...

29. marts 2022

Underskrift på rådgiverkontrakt

Underskrift

I begyndelsen af marts blev det offentliggjort, at Sweco er valgt som totalrådgiver på renoveringen af Brøndby Boligselskabs 4 højhuse i Brøndby Strand. Forleden blev der sat underskrift på aftalen, da holdet fra Sweco havde første møde med byggeudvalget fra de berørte afdelinger i Brøndby Strand.

Det var formand Michael Buch-Barnes og næstformand Eva Leander Mikkelsen, der skrev under for Brøndby Boligselskab, mens Ask Abildgaard, der er teamleder for Team Almen i Sweco, signerede på vegne af rådgiver.

Nu skal Sweco lære de 4 højhuse rigtigt godt at kende, så de kan planlægge renoveringsprocessen. Det bliver især projekteringsleder Hans Munkholt og sagsarkitekt Claes Helmersen, der får deres faste gang i og omkring højhusene i den kommende tid. Til efteråret inviteres beboerne til de første orienteringsmøder om planerne for renoveringen, og senere skal de godkende projektet på afdelingsmøder i de 3 boligafdelinger.

På billedet foran højhusene ses fra venstre: Projekteringsleder Hans Munkholt, Sweco, formand Michael Buch-Barnes, Brøndby Boligselskab, sagsarkitekt Claes Helmersen, Sweco, teamleder Ask Abildgaard, Sweco.