Mmmm..... cookies...

20. november 2019

Verdensmål i Brøndby Boligselskab

Boligselskabet har indledt arbejdet med sin nye strategi, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Beboervalgte og ansatte i administrationen i Brøndby Boligselskab arbejdede i weekenden den 16.-17. november med FN’s Verdensmål på et seminar i Perlen i Brøndby Strand.

Meningen er, at Brøndby Boligselskab skal udvælge fire verdensmål, der skal indarbejdes i strategien for 2021-2025. Strategien og de konkrete handleplaner for perioden skal understøtte de udvalgte verdensmål.

På seminaret i Perlen blev fire foreløbige mål valgt ud. Det første giver sig selv, idet et af FN’s mål hedder ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. De almene boligorganisationer har til formål at levere på det mål.

Blandt deltagerne i Perlen var der derudover størst tilslutning til målene ”Sundhed og trivsel”, ”Kvalitets-uddannelse” og ”Klima-indsats.”

Boligselskabet gør det allerede

Det var konsulent Nana Juul og afdelingschef Dorte Hjerrild fra BL, der stod for seminaret. De understregede, at Brøndby Boligselskab har været lidt af en frontløber i forhold til verdensmålene, som FN vedtog i 2015. Boligselskabets nuværende strategi, der gælder for 2015-2020, indeholder nemlig flere emner, der kunne være taget direkte ud af verdensmålene.

”Verdensmålene er allerede i den nuværende vision,” lød det fra Dorte Hjerrild, der kom med de to følgende eksempler:

”Brøndby Boligselskab ønsker at have fokus på et rent miljø, ressourcebevidsthed og klimavenlige
løsninger.”

”Vi ser os selv som en del af den almene sektor og som en boligorganisation, der vil tage socialt ansvar og bidrage til at udvikle et godt lokalsamfund.”

”I gør det allerede, og I gør rigtigt mange ting,” lød det fra Nana Juul.

Deltagerne på seminaret fik derpå til opgave at komme med bud på, hvordan Brøndby Boligselskab allerede har støttet verdensmålene. De fandt mange eksempler – blandt andet den lokale afledning af regnvand (LAR) i Kirkebjerg og det boligsociale arbejde.


Verdensmål blev konkrete


Næste skridt var at finde måder at udmønte de udvalgte verdensmål på i den kommende strategi. Der var mange konkrete idéer – blandt andet til bekæmpelse af ensomhed og sundhedstjek af boliger.

Der blev ikke truffet beslutninger på seminaret. Meningen er, at det skal fungere som et startskud til arbejdet med den nye strategi.

”Det er ikke alle steder, de er lige så ambitiøse, at de ligefrem vil have det med ind i strategiarbejdet,” sagde Nana Juul.

Henriette Borch fra bestyrelsen i afdeling 607 Hallingparken var en af deltagerne i seminaret.

”Det er blevet mere konkret, hvordan vi kan få det ud i afdelingerne. Man kan se, at vi som afdelinger og mennesker godt kan hjælpe til,” sagde hun bagefter.

Også Thomas Bentsen fra afdeling 605 Ulsøparken var positiv over for idéen om at indarbejde verdensmålene i strategien.

”Jeg ser det som et værktøj, der kan sikre, at vi snakker om det samme,” lød det fra ham, da weekendens program var slut.

Brøndby Boligselskab skal i løbet af 2020 dels følge op på den nuværende strategi og dels arbejde videre med den nye.