Mmmm..... cookies...

31. maj 2021

Forslag om almenboligudvalg

BiB

BiB – sammenslutningen af 8 boligselskaber i Brøndby – holdt repræsentantskabsmøde lørdag den 29. maj i Café Perlen i Brøndby Strand. Det var en dag med god debat og besøg fra udvalget for kommunalvalg 2021 i BL’s Kreds 9.

Deltagerne fra BiB blev blandt andet enige om at sende et forslag om oprettelse af et rådgivende almenboligudvalg til Brøndby Kommune. Det skal være med til at sikre en fortløbende boligpolitisk dialog mellem de 9 boligselskaber i Brøndby og kommunen.

Der er allerede et godt samarbejde med kommunalbestyrelsen, men oprettelsen af et almenboligudvalg vil styrke dette samarbejde yderligere i en tid med udsigt til store renoveringer, byudvikling og stor fokus på beboersammensætningen i det almene.

Brøndby adskiller sig markant fra andre kommuner, når det handler om andelen af almene boliger. De udgør 64,3 % af boligerne i kommunen (cirka 10.000), så beboerdemokratiet i det almene er en vigtig medspiller i udviklingen af kommunens boligpolitik. Et af de spørgsmål, der blandt andet skal afklares på den boligpolitiske arena, er, hvad der skal ske med tomterne efter de 5 højhuse, der skal rives ned i Brøndby Strand.

På repræsentantskabsmødet i lørdags fik BiB også revideret sin boligpolitik, så den er klar til kommunalvalget i november. Indtil videre er en håndfuld kandidater med tilknytning til beboerdemokratiet i den almene sektor klar til at stille op til kommunalbestyrelsen. De repræsenterer et bredt udsnit af de politiske partier.

Desuden var formand Michael Buch-Barnes (Brøndby Boligselskab), næstformand Alexander Bruhn Skjøth (Brøndbyernes Andelsboligforening) og kasserer Brian Taudahl Børgesen (Lejerbo Brøndby) på valg. Der var genvalg til alle 3.

De 8 boligselskaber, der er med i BiB, er: Arbejdernes Andels-Boligforening, Boligorganisationen Nygårdsparken, Brøndby almennyttige Boligselskab, Brøndby Boligselskab, Brøndbyernes Andelsboligforening, Den selvejende institution Tranemosegård, Lejerbo Brøndby og Postfunktionærernes Andels-Boligforening.